Tenglar

Samtök iðnaðarins (SI) - SSFM eru aðilar að SI

Meðal þess sem Samtök iðnaðarins fást við er að bæta almennt rekstrarumhverfi með því að hafa áhrif á stefnu stjórnvalda, fylgjast með alþjóðlegri þróun í atvinnurekstri, fylgjast með og hafa áhrif á stöðu Íslands í samfélagi þjóðanna, einkum gagnvart ESB, stuðla að hagkvæmum rekstri með því að innleiða nýjar og bættar aðferðir við stjórnun og rekstur, gæta þess að farið sé að reglum á markaði, efla samstarf fyrirtækja, veita þjónustu og ráðgjöf.

si.is


Samtök atvinnulífsins (SA) - SSFM eru aðilar að SA í gegnum aðild sína að SI

Samtök atvinnulífsins eru í forystu um samkeppnishæft rekstrarumhverfi sem stuðlar að arðbæru fjölbreyttu og ábyrgu atvinnulífi sem bætir lífskjör allra.

sa.is


REKO

REKO snýst um milliliðalaus viðskipti á milli bænda, heimavinnsluaðila og smáframleiðenda annars vegar og neytenda og veitingamanna hins vegar.

mataraudur.is/reko-a-islandi


Beint frá býli

Beint frá býli, félag heimavinnsluaðila (BFB) er félag bænda sem stunda eða hyggjast stunda sölu afurða beint frá býli bóndans á Íslandi.

beintfrabyli.is


VOR - verndun og ræktun

VOR - verndun og ræktun er hagsmunafélag framleiðenda sem stunda lífræna ræktun eða fullvinnslu lífrænna, íslenskra afurða. VOR er aukaaðili að SSFM.

facebook.com/VOR


Landssamband smábátaeigenda

Landssamband smábátaeigenda (LS) er samband félaga og svæðisfélaga smábátaeigenda á Íslandi.

smabatar.is


Slow Food, Reykjavík

Megin markmið Slow Food er að auka meðvitund fólks um mikilvægi matarmenningar, þekkingar, hefðar og landfræðilegs uppruna matvæla. Slow Food Reykjavík er aukaaðili að SSFM.

slowfood.is


Matvælastofnun/matvælafyrirtæki

Við verndum heilsu manna, dýra og plantna og aukum þannig velferð og verðmætasköpun í þágu þjóðarinnar.

mast.is


Matís

Hjá Matís er unnið að fjölbreyttum verkefnum í matvælaiðnaði þar sem áhersla er lögð á nýsköpun og verðmætaaukningu. Verkefnin eru unnin í samvinnu við innlenda matvælaframleiðendur, háskóla og alla þá sem með einhverjum hætti veita matvælaiðnaði þjónustu

matis.is


Matarauður Íslands

Megin tilgangur Matarauðs Íslands er annars vegar að draga fram sérstöðu íslensks hráefnis og matarmenningar til að auka þá hlutdeild í heildarímynd Íslands og auka með því þekkingu og ásókn í íslenskar matvörur og afurðir. Hins vegar að styrkja matartengd verkefni sem efla heildarhagsmuni byggða og verðmætasköpun í sátt við sjálfbæra þróun.

mataraudur.is


Bændasamtök Íslands

Hlutverk Bændasamtaka Íslands er að vera málsvari bænda og vinna að framförum og hagsæld í landbúnaði.

bondi.is


Bændablaðið

Bændablaðið er málgagn bænda og landsbyggðar og kemur út hálfsmánaðarlega í prentformi. Blaðið inniheldur margvíslegan fróðleik fyrir bændur og alla áhugamenn um landbúnað og lífið í hinum dreifðu byggðum.

bbl.is


Íslenskt, gjörið svo vel

Gjörið svo vel er kynningarátak á vegum Samtaka iðnaðarins, Samtaka atvinnulífsins, Samtaka verslunar og þjónustu og Bændasamtakanna.

gjoridsvovel.is


Eldrimner í Svíðþjóð

We provide knowledge, support and inspiration to food craftsmen throughout Sweden and the Nordic region, at the beginning as well as in the development of the profession.

eldrimner.com


Orkla

Orkla is a leading supplier of branded consumer goods to the grocery, out-of home, specialised retail, pharmacy and bakery sectors. The Nordic and Baltic regions and selected countries in Central Europe are Orkla’s main markets. The Orkla Group also holds strong positions in selected product categories in India.

orkla.com