Lög og reglugerðir

Lög

Lög um matvæli, 1995 nr. 93 28. júní

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1995093.html

Lög um breytingu á ýmsum lögum um matvæli (einföldun regluverks og EES-reglur) nr. 144 22. desember 2019

https://www.althingi.is/altext/150/s/0800.html

Lög um lífræna landbúnaðarframleiðslu, 1994 nr. 162 31. desember

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1994162.html

Lög um vernd afurðaheita, 2014 nr. 130 22. desember

https://www.althingi.is/lagas/144a/2014130.html?design=true

Reglugerðir

Reglugerð um lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli nr. 856/2016

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega–og-nyskopunarraduneyti/nr/0856-2016

Reglugerð um framleiðslu og markaðssetningu aðila undir smáræðismörkum á matvælum og afhendingu frumframleiðenda á litlu magni matvæla beint til neytenda og staðbundinna smásölufyrirtækja nr. 580/2012 (Smáræðisreglugerðin svokallaða)

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega–og-nyskopunarraduneyti/nr/18265

Reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda nr. 1294/2014

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega–og-nyskopunarraduneyti/nr/19539

Drög að reglugerð um vernd afurðaheita

https://www.stjornarradid.is/media/atvinnuvegaraduneyti-media/media/Acrobat/Drog_REGLUGERD_afurdarheiti_Lokaskjal-fyrir-umsagnir.pdf

Reglugerð um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara nr. 477/2017

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega–og-nyskopunarraduneyti/nr/20578

Reglugerð um notkun þjóðfána Íslendinga við markaðssetningu á vöru og þjónustu

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/618-2017

Reglugerð um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla nr. 428/2015

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega–og-nyskopunarraduneyti/nr/19610

Annað

Yfirlit yfir lög og reglugerðir sem Matvælastofnun hefur eftirlit með

https://www.mast.is/is/matvaelafyrirtaeki/log-og-reglur

Leiðbeiningar MAST um framleiðslu og sölu búfjárafurða beint frá býli

https://www.mast.is/is/baendur/sertaek-framleidsla-eda-vara/beint-fra-byli

Almennt um góða starfshætti
– leiðbeiningar frá MAST sem allir sem meðhöndla matvæli ættu að tileinka sér

https://www.mast.is/is/matvaelafyrirtaeki/innra-eftirlit-fyrirtaekja/ymsar-leidbeiningar

Frétt frá MAST
– sala beint frá býli er starfsleyfisskyld

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/sala-beint-fra-byli-er-starfsleyfisskyld

Frétt frá MAST
– Leiðbeiningar frá MAST um notkun aukefna

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/leibeiningar-um-notkun-aukefna

Frétt frá MAST
– endurbættar leiðbeiningar um geymsluþolsmerkingar

https://www.mast.is/is/um-mast/frettir/frettir/endurbaettar-leibeiningar-um-geymsluolsmerkingar